Laat kinderen stralen!

Pesten

Reageren op pestgedrag
Je eigen mening geven
Opkomen voor jezelf

Positief denken

Pesten

Met het geven van trainingen aan kinderen, scholing aan professionals en advisering aan scholen zet ik me in om pesten te voorkomen, het op te lossen en de gevolgen ervan te beperken. 

Faalangst

Blokkeren bij prestaties
Angst voor fouten

Veel piekeren
Erg onzeker

Faalangst

Kinderen helpen hun faalangst de baas te zijn zodat ze meer in zichzelf gaan geloven. Ik geef training aan kinderen, ondersteuning aan hun ouders en scholing of workshops aan leerkrachten. 

Zelfvertrouwen

Je gewaardeerd voelen
Weten wat je goed kan

Zelfverzekerd zijn
Positief denken

Zelfvertrouwen

Zit jouw kind niet zo lekker in zijn vel en kan hij wel een steuntje in de rug gebruiken? Ik begeleid kinderen met individuele coaching, training en leuke workshops zodat zij weer gaan stralen. 

Scheiding

Belang kind centraal
Vertrouwenspersoon
Kindbehartiger
Advies

Scheiding

Een kind een stem geven in de scheidingssituatie. Ik sta als kindbehartiger naast het kind, verwoord zijn gevoelens en  behoeften en geef informatie. Ouders krijgen advies in het belang van hun kind.

marloes

Ik ben Marloes

Kinderen kunnen geconfronteerd worden met lastige situaties. Situaties die ze niet altijd de baas zijn. Situaties die hen verdriet doen, hun zelfvertrouwen schaden en de sprankeling in hun ogen wegnemen. Als startende leerkracht had ik de droom om, "later als ik groot ben", een eigen praktijk te hebben van waaruit ik meer voor deze kinderen kon betekenen dan in mijn rol als leerkracht.

Ik ben me gaan specialiseren in de begeleiding rondom pesten, faalangst, zelfvertrouwen en scheiding en zet me nu in om kinderen, ouders en scholen te ondersteunen binnen deze onderwerpen met als doel kinderen te laten stralen.

Met Marloeszie is mijn droom uitgekomen!

Vignet_Marloeszie

Bedankt voor de inspirerende avond.
Duidelijke toelichting, leuk gebracht en met een goede energie.
We gingen met veel nuttige kennis terug naar huis. 

Ouders over een themabijeenkomst 'Pesten'

Vignet_Marloeszie

Namens ons team wil ik je hartelijk bedanken voor de inspirerende workshop 'Gesprek zonder Schuldvraag'. Het was praktijkgericht en daar houden we van. 

Jacqueline Brekelmans. 
Anti pest-coördinator bs. De Kinderboom
Kaatsheuvel 

Vignet_Marloeszie

Marloes, jij snapt mij echt. 
Ik vind je lief. 

Fleur (9 jaar), Sta Sterk Training

Benieuwd naar nog meer reacties?

Kwaliteiten Marloes

Contactgegevens

Tel. 06 55 82 71 50 
marloes@marloeszie.nl