Pesten

Op veel plekken wordt gepest. Op school, op een (sport)club, op straat, op een verjaardagsfeestje, enzovoort.
Het is zélfs zo dat overal waar mensen samenkomen, gepest kan worden.
Kinderen die gepest worden, hebben daar veel last van, zowel lichamelijk, geestelijk als ook hun leerprestaties.
En als er niet op tijd wordt ingegrepen, zijn de negatieve gevolgen erg pijnlijk en worden lang met zich meegedragen.

Het wordt tijd dat er wordt ingegrepen!

Ik zet me in om pesten te voorkomen, op te lossen en de gevolgen ervan te beperken.

M_Marloeszie

Trainingen aan kinderen

Sociale weerbaarheid vergroten
Sterke instelling en houding creëren  
Vergroten van het zelfvertrouwen

Hoe om te gaan met pestgedrag

M_Marloeszie

Scholing aan leerkrachten

Oorzaken en gevolgen
Signalering en begeleiding
Vormen, cijfers  & social media
Pesten als groepsprobleem, rollen
Gesprek zonder schuldvraag 

M_Marloeszie

Bijeenkomsten voor ouders

Ouderavonden bij trainingen
Themabijeenkomsten op 
- school

- vereniging
- sportclub

M_Marloeszie

Advisering scholen

Voldoet jouw school aan de wet Sociale Veiligheid op School? Ik kijk mee naar het huidige beleid en geef advies over de uitvoering en borging van deze wet.

Een kind dat gepest wordt, heeft veel kwaliteiten. Het zijn unieke en bijzondere kinderen.
Vaak worden ze juist vanwege deze kwaliteiten én door het ontbreken van weerbaarheid snel verkozen tot zondebok.

Kinderen leren om voor zichzelf en een ander op te komen en in hun kwaliteiten te geloven zodat ze weer gaan stralen!

Kwaliteiten Marloes

Contactgegevens

Tel. 06 55 82 71 50 
marloes@marloeszie.nl