Sociale veiligheid op school

Als school wil je een veilige omgeving zijn voor de kinderen, hun ouders en het team. Daarom zetten jullie je in voor het:

   vergroten van het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van kinderen.
   verminderen van pestgedrag op en rond de school.
   monitoren van het welbevinden van de kinderen.
   juist uitvoeren van het pestprotocol.

Kortom: jullie hebben een positief en veilig leefklimaat. Dat is immers dé basis voor een goede leeromgeving!

Zoek je hierbij nog ondersteuning of inspiratie?

Marloeszie biedt advisering, workshops en trainingen aan op het gebied van sociale veiligheid voor de hele school:
het team, de ouders en de kinderen.
Zo zorgen we er samen voor dat school een fijne, motiverende én veilige plek is waar kinderen kunnen stralen!

"Leraren en scholen doen heel erg hun best om het pesten aan te pakken, maar het lukt ze in veel gevallen niet. Dat komt absoluut niet omdat leraren incapabele mensen zijn, dat komt omdat pesten heel complex is. Elke leerkracht moet zich ervan bewust zijn dat er in iedere klas gepest wordt. En pesten is subjectief, een gevoel. En dat gevoel wordt vaak niet herkend door leraren. Ik heb leraren en leerlingen apart de vraag gesteld wie er in de klas gepest wordt. De antwoorden van de leerlingen en de leraren kwamen niet overeen."

Onderzoek januari 2017 universiteit Groningen - B. Oldenburg

"Namens ons team wil ik jou hartelijk bedanken voor de inspirerende workshop over 'gesprek zonder schuldvraag'. Iedereen heeft er heel enthousiast op gereageerd. Het was praktijkgericht en daar houden wij van.
Bedankt!!"

Jacqueline Brekelmans, Anti-Pestcoördinator basisschool Kinderboom Kaatsheuvel

 

"De expertise van Marloes op het gebied van sociale veiligheid is groot. Een belangrijk thema dat op elke school relevant is. Vanuit haar persoonlijke professionaliteit werkt zij binnen teams aan de ontwikkeling van de sociaal-emotionele competenties van leerlingen en andere betrokken. Zij volgt daarin een actief proces, wat leidt tot verdieping in kennis, in inzicht en oordeelsvorming."

Floor Wouters, Intern begeleider bs. Pieter Wijten Waalwijk 

"Marloes ken ik als bevlogen collega met hart voor de zaak! Zeker op het gebied van sociale- en emotionele veiligheid is zij deskundig en weet van doorpakken. Zij is van belang geweest voor het team van Bs. Pater van der Geld betreffende het sociale- en emotionele veiligheidsbeleid. De praktische scholing met betrekking tot ‘Gesprek zonder schuldvraag’ en rond ‘Zelfbeeld/zelfvertrouwen’ was zeker helpend en bevorderend in het handelen van de teamleden."

Frank van Maldegem, schoolleider Bs. Pater van der Geld

Kwaliteiten Marloes

Contactgegevens

Tel. 06 55 82 71 50 
marloes@marloeszie.nl